Tacnost Kamionske Vage

VAGE

Čelična mobilna kamionska vaga – Kolska vaga

Tehničke karatkeristike

Dimenzije vage su 18 x 3 metra. Ukupna visina u odnosu na kotu nula je 26 cm. Maksimalno merenje je 60 tona a minimalni podeljak je 20 kilograma.

Vaga za kamione ovog tipa je teška oko 10 tona i radi na 8 mernih ćelija od 20tona (160 tona ukupno) što znači da ne možete da je preopteretite i time oštetite elektroniku.

Vreme izrade:

Za izradu temelja potrebno je oko 7 dana. Beton zri 21 dan uz redovno polivanje. Nakon toga je potrebno 2 dana da se postavi merna oprema i overi vaga. Ukupno vreme izrade 30 dana. Ceo proces se može ubrzati aditivima za brzo stezanje betona.

KONTAKTIRAJTE NAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram