Tacnost Kamionske Vage

VAGE

SVS-300kg

Tehničke karatkeristike

POTPUNO NOVA vaga, garancija DVE GODINE, BAŽDARENA DVE GODINE, vaga je spremna za upotrebu
opcija vage do 300 kg
Podela 280 g.
Platforma veličine 1400x850x1430 mm
U potpunosti je zaštićena od atmosferskih uticaja površinskom zaštitom
Vage ovog tipa namenjene su za merenje sitne stoke. Vrlo su pogodne za merenje prirasta u tovilištima
Ugradjeni TOČKOVI omogućuju lako prevoženje unutar lokacije pogona
KONSTRUKCIJA je izradjena od kvalitetnih profilisanih limova, što omogućava potrebnu krutost I stabilnost vage
MERNI MEHANIZAM iradjen je od kvalitetnih profilisanih čelika I smešten na gornjem delu vage što omogućava nesmetano merenje. Sastoji se iz dve merne poluge(glavna I sporedna) sa pomičnim tegovima I tegovima za odredjivanje tare
KORPA VAGE u koju se smešta stoka za merenje ogradjena je OGRADOM I ONEMOGUĆAVA POMERANJE STOKE
OGRADA I VRATA izradjeni su od okruglih cevi I rebraste armature


KONTAKTIRAJTE NAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram